صادرات ماهی

صادرات ماهی کپور

صادرات ماهی کپور به روسیه

صادرات ماهی کپور به روسیه و دیگر کشور های جهان در حال افزایش بوده و باعث جذب درآمد های ارزی بیشتری برای کشور و بهبود شرایط اقتصادی کشور می گردد. ماهی کپور از جمله مهم ترین انواع ماهی های پرورشی گرمابی در کشور بوده که دارای گونه های زیادی هستند. از گونه های مهم این […]

بیشتر بخوانید
صادرات ماهی کپور به عراق

صادرات ماهی کپور به عراق

صادرات ماهی کپور به عراق و دیگر کشور های آسیایی در حال انجام بوده و پیش بینی می شود در آینده میزان صادرات ماهی کپور ایران بسیار افزایش یابد. ایران یکی از مهمترین و پیشرفته ترین کشور های منطقه در زمینه پرورش انواع ماهی کپور به شمار می آید. همین امر نیز باعث شده تا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید