تجهیزات پرورش آبزیان
خانه / ماهی کپور آب شور

ماهی کپور آب شور

ویژگی ماهی کپور آب شور

آیا می توان ماهی کپور را در زمره آب شور ها قرار داد؟ آیا از ویژگی های منحصر به فرد ماهی کپور در مقابله با تغییرات شوری آب مطلع هستید؟یکی از ویژگی های منحصر به فردی که در خانواده کپور ماهیان حائز اهمیت است، تحمل بالای آن ها در مقابل …

توضیحات بیشتر »

پرورش انواع ماهی کپور آب شور

آیا علاوه بر امکان پرورش انواع ماهی کپور در آب شیرین، می توان آن را در شرایط متفاوت از قبیل آب های شور هم پرورش داد؟ نام چند نمونه از انواع کپور آب شور را می توانید نام ببرید؟مسئله ای که بیان آن خالی از اهمیت نمی باشد این است …

توضیحات بیشتر »
ماهیان گرمابی و سردآبی فروش تجهیزات آبزی پروری